• Ms Vivian Wei Lin (PhD in syntax and semantics)
  • Ms Guoxiao Summer Tao (PhD in prepositional phrases and language acquisition)
  • Ms Zhong Wang (PhD in it-extraposition and discourse)

 

  • Dr Jing Cao
  • Mr Manigo Chinn
  • Dr Masayuki Hirata
  • Dr Hanhong John Li
  • Dr Yanjiao Li
  • Dr Xing Zhang
  • Dr Kara Warburton